Blekingar får oftare träffa olika läkare

Blekingeborna har fått sämre kontinuitet i samband med läkarbesök på vårdcentralen, alltså att de oftare får träffa olika läkare. Det visar patientenkäten från förra året.

En av de som har svarat på enkäten skriver att det skulle kännas tryggare om man kunde lista sig hos en speciell läkare.

Förklaringen till bristande kontinuitet är enligt chefläkaren för primärvården, Stefan Persson, bristen på fast anställda läkare och att det finns många hyrläkare.

Däremot är länsborna väldigt nöjda med själva bemötandet på vårdcentralerna. Där får Blekinge toppbetyg.