Stopp för inhyrd sjukvårdspersonal

0:59 min

Det blir nu förbjudet att använda hyrläkare och hyrsjuksköterskor inom Landstinget Blekinge. Det beslutade landstingsstyrelsen idag.

Orsaken är de skenande kostnaderna för Blekingesjukhuset. Förhoppningen med stoppet för användning av bemanningsföretag är att landstinget inte ska gå med underskott vid årets slut.

Men förbudet är inte totalt utan när det hotar patientsäkerheten är det är upp till varje förvaltningschef att avgöra om bemanningsföretag får tas in.

Landstingsstyrelsens ordförande Kalle Sandström (S) kallar beslutet drastiskt.

– Hyrpersonal är ett problem vi dragits med i flera år, nu ser vi att det snarare ökar under 2015, då är det viktigt att vi ger en signal om det, säger han.

Men det är ju brist på personal, hur ska man klara det genom att stoppa inhyrning av personal?

– Ja, det stämmer i grunden att det saknas fast personal, men nu säger vi till förvaltningscheferna att mycket noga se över i vilka sammanhang man ska använda de här bemanningsföretagen.

Det låter som en panikbromsning?

– Panikbromsning, ja vi ser att kostnaderna ökar och det är en belastning på sjukvårdens ekonomi och därför tycker vi att det är viktigt att agera, säger Kalle Sandström.