Suzanne Svensson (S) kan tvingas lämna fullmäktige

1:39 min

Riksdagsledamoten Suzanne Svensson (S) riskerar att mista sin plats i Karlshamns kommunfullmäktige. Socialdemokraterna i Karlshamn kräver högre närvaro av henne efter P4 Blekinges granskning som visar att deltagandet  varit lågt under lång tid.


– Det är inte bra om man inte har möjlighet att vara med på sammanträdena. Jag vet att Suzanne har haft jättemycket i Stockholm det här året, men där måste man försöka hitta någon prioritering, säger Socialdemokraternas Karlshamnsordförande Per-Ola Mattsson.

Två till fyra möten per år
Suzanne Svensson har varit på 35 procent av kommunfullmäktiges möten i Karlshamn sedan hon blev invald i riksdagen år 2010. Hon har varit på mellan två och fyra möten per år, med undantag av det  första året i riksdagen då hon gick på sju fullmäktigesammanträden.

Enligt Per-Ola Matsson krävs dubbelt så hög närvaro, minst 60 procent, för att en person ska kunna sägas vara tillräckligt delaktig i fullmäktige för att klara det politiska uppdraget vilket handlar om att bidra till styrningen och kontrollen av kommunens verksamhet.

Avgörs vid årsskiftet
Vid årsskiftet kommer kommunföreningen att ställa frågan till Suzanne Svensson om hon själv bedömer att hon kommer att kunna medverka mer i framtiden än hittills. Om svaret blir nej så landar diskussionen i att ta ställning till om det är rimligt att hon sitter kvar.

– Det viktiga är hur det ska se ut framöver. Med samma frånvaro som hittills blir det besvärligt att klara ut uppdraget, säger Per-Ola Mattsson.

Vi har inte kunnat nå Suzanne Svensson för en kommentar.

Jomshof lägst närvaro
Suzanne Svensson hade under mandatperioden mellan åren 2010 och 2014 näst lägst närvaro i fullmäktige bland länets riksdagsledamöter. Allra lägst deltagande hade Richard Jomshof (SD). Han gick bara på åtta av 44 fullmäktigemöten under mandatperioden.

Efter valet i fjol avgick Richard Jomshof från fullmäktige. Vi har utan framgång sökt SD:s kommunordförande i Karlskrona, Christoffer Larsson, för en kommentar till vad Jomshofs frånvaro har betytt för partiet i Karlskrona.

Nedan följer en redovisning av riksdagsledamöternas närvaro i kommunfullmäktige 2010 - 2015

Närvaro 2015

Suzanne Svensson (S) Karlshamn (0 av 4 möten)

Jimmie Åkesson (SD) Sölvesborg (0 av 4 möten)

Peter Jeppsson (S) Sölvesborg (1 av 4 möten)

Annicka Engblom (M) Karlskrona (0 av 7 möten)

Magnus Manhammar (S) Karlskrona (0 av 7 möten)

Närvaro 2014

Richard Jomshof (SD) (0 av 11 möten)

Suzanne Svensson (S) (2 av 10 möten)

Jimmie Åkesson (SD) (3 av 8 möten)

Peter Jeppsson (S) (4 av 8 möten)

Närvaro 2013

Richard Jomshof (SD) (0 av 11 möten)

Suzanne Svensson (S) (4 av 9 möten)

Jimmie Åkesson (SD) (4 av 7 möten)

Peter Jeppsson (S) (4 av 7 möten)

Närvaro 2012

Richard Jomshof (SD) (1 av 9 möten)

Suzanne Svensson (S) (1 av 9 möten)

Jimmie Åkesson (SD) (7 av 8 möten)

Peter Jeppsson (S) (6 av 8 möten)

Närvaro 2011

Richard Jomshof (SD) (1 av 9 möten)

Suzanne Svensson (S) (4 av 9 möten)

Jimmie Åkesson (SD) (5 av 8 möten)

Peter Jeppsson (S) (5 av 8 möten)

Annicka Engblom (M) (avgick i juni)

Närvaro 2010

Richard Jomshof (SD) (6 av 11 möten)

Suzanne Svensson (S) (7 av 9 möten)

Jimmie Åkesson (SD) (5 av 8 möten)

Peter Jeppsson (S) (4 av 8 möten)

Annicka Engblom (M) (4 av 11 möten)

Henrik Olsson
henrik.olsson@sverigesradio.se