Ny socialjour skjuts upp

0:55 min

Den nya socialjour som skulle underlätta för Karlskrona, Torsås, Kalmar och Emmaboda att lösa akuta ärenden efter kontorstid skjuts upp i två månader.


Den gemensamma jouren skulle egentligen starta den 1 september, men på grund av att man inte lyckats rekrytera personal sker starten först i november.

- Alla vet ju att det är svårt att få socialsekreterare i hela landet generellt, så det drog ut på tiden, säger Lena Sjöstrand som är chef för individ- och familjeomsorgen i Torsås.

Ingen inverkan
Hur de fyra kommunerna löser förseningen är upp till varje kommun. Men enligt Jesper Björnson, utvecklingschef på socialförvaltningen i Karlskrona, får det ingen inverkan för medborgarna.

Det eftersom Karlskrona inte behövde ansluta sig till den gemensamma jouren för att förbättra kvalitén.

Slippa extraarbete
Skälet var i stället att de anställda som redan har en ansträngd arbetssituation skulle slippa jobba extra med socialjouren helger och kvällar.

Men eftersom uppdraget är frivilligt och de som utför det får extra betalt, tycker inte Jesper Björnson att det är någon större nackdel att det fortsätter två månader till.

- Två månader till innebär i princip två helger som man behöver vara i beredskap i stället för inte alls, och eftersom det är frivilligt valt arbete så tänker jag att det är inget jättestort bekymmer, säger Jesper Björnson.