Ensamkommande flyktingbarn på väg till Mjällby

Redan nu i helgen slår hemmet för ensamkommande flyktingbarn i Mjällby upp portarna.Det är inte problematiskt med boendet. Grannar har överklagat och om de klagande får rätt måste hemmet flytta.

Ann-Sofie Ström är chef för kommunalbolaget Cura Individutveckling som driver boendet, och hon berättar om inflyttningen.

- Nu håller vi på att skruva ihop möbler så att vi ska ha allt klart till veckan, säger hon.

Fylla på
I veckan kommer även medarbetarna för att kunna förbereda det första flyktingbarnets ankomst på torsdag.

Sedan är det bara att fylla på de tio platserna som är till för barn i åldern 12 till 16 år.

Om hemmet blir tvungen att flytta igen är det oklart vart barnen ska ta vägen. 

- Det får vi lösa den dagen i så fall, säger Ann-Sofie Ström..

Minimal
Men hon bedömer möjligheten till en ny flytt som minimal eftersom det finns prejudikat som pekar på att kommunen gjort rätt.

Överklagan går bland annat ut på att miljön är olämplig för barn eftersom det inte finns någon grönyta att leka på, och att barnen riskerar att drabbas av tristess.

Bra fritid
Men den risken tror Ann-Sofie Ström är liten.

- Först ska de gå i skolan och sedan ska vi jobba med läxläsning och sedan självklart ska vi se till att de får meningsfulla fritidsaktiviteter, säger Ann-Sofie Ström.