Mindre utsläpp av koldioxid i Blekinge

Utsläppen av koldioxid i Blekinge har minskat med 39 procent dom senaste 25 åren. Det visar statistik från Nationella Emissionsdatabasen.

Det är främst energiförsörjning inom fastigheter och industri som har minskat utsläppen, men även transportsektorn är en bidragande anledningen till minskningen.

Enligt Göran Gustavsson, projektledare på Energikontor Sydost, ligger utmaningen nu i att producera drivmedel från skogsbränslen, till exempel avverkningsrester.