Åkesson: Vi måste göra något drastiskt

4:02 min

Sverigedemokraternas ungdomsförbund valde Jessica Ohlson från Uppsala till ny ordförande. Då reagerade moderpartiet och meddelade att man bryter med SDU. Samtidigt stängde man ner ungdomsförbundet hemsida.

Allting gick mycket fort. Vid 13-tiden valde Sverigedemokraternas ungdomsförbund SDU Jessica Ohlson från Uppsala till ny ordförande. Två timmar senare beslöt SD att bryta med sitt ungdomsförbund och starta ett nytt.

– När ungdomsförbundet gång på gång väljer att ta konflikt mot partiet och agera opposition mot sitt moderparti istället för att samverka med partiet går det inte att långsiktigt hitta ett samarbete utan då måste vi helt enkelt göra något drastiskt, säger partiledare Jimmie Åkesson (SD).

Sedan tog partiet över SDU:s hemsida, tog bort allt innehåll och lade upp en kort text med beslutet om brytningen.

– Vi har partistyrelsen dels fattat beslut om att formellt bryta med det som i dag heter Sverigedemokratisk ungdom till följd av den ledning man valt. Det andra beslutet är att vi startar upp en ny ungdomsverksamhet med namnet Sverigedemokratisk ungdom.

Det är en strid som har varat i flera år som nu partiledningen försöker sätta punkt för. På andra sidan står en falang som vill ha en mer nationalistisk inriktning, och det är den falangen som gick segrande ur ordförandestriden i SDU i dag.

Dess kandidat Jessica Ohlson fick 44 röster mot 38 för partiledningens favorit Tobias Andersson.

– Trots påtryckningar från höga företrädare i partiledningen valde SDU:arna att välja den de ville se som förbundsordförande, säger Jessica Ohlson.

Jessica Ohlson säger också att en brytning bara kan beslutas av partiets landsdagar, alltså partiets högsta beslutande organ. Hon hänvisade då till partistadgarna. Men partistyrelsen tycker annorlunda, säger Jimmie Åkesson.

– Det som formuleras i stadgarna kan man ju tolka på olika sätt, men partistyrelsens tolkning är att man har möjligheterna att göra det här eftersom det saknas förutsättningar för ett konstruktivt samarbete långsiktigt, säger partiledaren Jimmie Åkesson.