Miljoner till Fredrikskyrkan i Karlskrona

Lunds stift, där Blekinge ingår, har fått närmare 65 miljoner kronor till kyrkor och kyrkogårdar.

I Blekinge får till exempel Fredrikskyrkan i Karlskrona 7,7 miljoner kronor för att omvandlas till en mångfunktionell kyrka.

Arbetet går bland annat ut på att förvandla en del av kyrkan till kontorslokaler utan att för den skull göra ingrepp på kyrkans kulturhistoriska värde.

Ett flertal församlingar tilldelas pengar. Bland andra Fridlevstad församling för renovering av Sillhövda kyrkas klockstapel. Backaryds kyrka för konservering av kyrkliga textilier och Förkärla kyrka för kalkning och utvändig målning.

Pengarna som stiftet har fått är kyrkoantikvarisk ersättning som är en statlig investering.

Totalt ansökte församlingarna i Lunds stift om drygt 103 miljoner kronor, av dessa tilldelades stiftet alltså nästan 65 miljoner.