Ett av Karlshamnsverkens block stängs

Karlshamnsverket i Karlshamn stänger ett av sina block som producerar reservenergi till Eon eftersom man inte tjänar några pengar på att ha det igång.

En annan anledning är att blocket inte skulle klara de strängare miljökrav för utsläpp av bland annat kväve och svavel, som EU inför vid årsskiftet

Men nedstängningen innebär inte att någon blir av med jobbet på Karlshamnsverket, enligt Henrik Svensson som är kraftverkschef.

– Vi har redan nu en bemanning för att driva de två blocken vi har kvar, säger han.