Livsfarliga fel på lekplatser i Karlskrona

2:23 min

Den nya lekplatsen i Hoglands park och tre andra lekplatser i Karlskrona har lekredskap som kan vara direkt livsfarliga. Barn som leker där riskerar bland annat att strypas och fastna med huvudet.

Felen på rutschkanan i Hoglands park innebär att ett barn kan hakas fast mellan dess träsarg och plåt som den är byggd av. Det finns även ett ställe i rutschkanan där ett barn kan fastna med huvudet i staketet.

Det framgår av besiktningsprotokoll efter en inspektion gjord av Konsumentverket, Boverket och Sveriges kommuner och landsting.

Synd att behöva vara orolig
– Jag tycker det är tråkigt för barnen uppskattar lekplatsen mycket. Och det är synd om man ska behöva vara orolig om man går dit och leker med barnen, säger pappan Johan Bohman, som ofta besöker lekplatsen i Hoglands park med sina några år gamla tvillingar Tage och Svante.

Totalt har fyra lekplatser i Karlskrona fått den allvarligaste anmärkningen. Förutom den i Hoglands park handlar det om lekplatserna vid  Amiralitetsparken, Kajutans förskola och Mariagården, enligt Anna Strandberg, utredare på Konsumentverket.

Anna Strandberg ger följande exempel på hur de allvarligaste typen av fel, som myndigheterna klassificerar som så kallade A-fel, kan vara.

– Ett exempel är att man kan komma igenom med kroppen, men inte med huvudet och bli hängande med huvudet.

Riskerar skadestånd
Skulle det inträffa en olycka så riskerar fastighetsägaren, det vill säga kommunen, skadestånd.

– De har olika tid på sig beroende på hur allvarliga fel det handlar om. Några kommuner har varit med vid besiktningarna och vidtagit åtgärder direkt, säger Anna Strandberg.

Göran Olofsson, parkchef i Karlskrona, säger att kommunen har fått in besiktningsprotokollen för bara två timmar sedan.

– Vi ska börja titta på det här imorgon bitti och se vilka åtgärder vi ska vidta, säger han.