Bilder ska vara ett stöd i vården

8:58 min

Bildstöd inom vården ger tryggare patienter, snabbare rehabilitering och mindre smärta under själva ingreppet, det berättar Ingrid Svensson på Hjälpmedelscentralen och logoped Helene Nilsson.

Bildstöd har använts redan tidigare inom habiliteringen men nu hoppas man att det ska spridas och användas inom all vård och tandvård. Till exempel ska det redan i kallelsen finnas bilder så det blir lätt att förstå.

– Man får svar på frågor om vad som ska hända och barnen blir då lugnare, säger Helene Nilsson.

Tjänsten är webbaserad och vem som helst kan hämta ner bilderna från "kom hit".

Och de hoppas nu att både Blekinges kommuner och landstinget tar vara på den här möjligheten.

Och det finns också bildstöd till hjälp för flyktingar där det kan vara svårt med språket.