Fick arvode utan att vara på fullmäktige

1:52 min

Trots att Karlskronas riksdagsledamöter, Magnus Manhammar (S), Richard Jomshof (SD) och Annicka Engblom (M) inte har deltagit i ett enda sammanträde i kommunfullmäktige sedan valet så har de fått ut arvode.

Tidigare har arvode bara betalats ut till ledamöter som har varit närvarande på möten. Det är efter valet förra hösten som Karlskrona har infört nya regler. Nu betalas en del av mötesarvodet, ett så kallat grundarvode, ut antingen ledamoten går på fullmäktige eller ej.

Pengarna är en kompensation för att politikern lägger tid på förberedelser som att läsa in sig på handlingar och delta i partigruppmöten innan fullmäktige.

Fått över 8000:-
Annicka Engblom och Magnus Manhammar har vardera fått 8498 kronor och Richard Jomshof har fått drygt 3500 kronor.

Richard Jomshof har bett kommunen att skicka en faktura så att han kan betala tillbaka pengarna.

Magnus Manhammar väntar på en faktura. Han lämnade in en begäran till kommunfullmäktiges ordförande om att avsäga sig hela sitt arvode i februari. Men på grund av en administrativ miss på kommunen har han inte fått någon faktura.

-Antingen är det jag som har glömt att lämna avsägelsen vidare eller så har något gått fel på löneavdelningen, säger kommunfullmäktiges ordförande Rickard Jönsson (S).

Hur kommer det sig att du inte uppmärksammade att du inte betalat?

- Jag har inte sett att jag fått pengarna. Det borde jag ha kollat upp. Men  jag trodde att det var pengar för något av mina uppdrag i riksdagen, säger Magnus Manhammar.  

Välgörenhet
Annicka Engblom säger att hon först inte kände till de nya reglerna som innebär att en ledamot som inte väljer att avstå får arvode utan närvaro. Men sedan hon förstått att hon fått pengar för 10 möten hon inte har varit på så har hon skänkt pengarna till välgörenhet.

– Röda korset och Rädda Barnen, det finns många lådor att stoppa pengarna i.

Gillar inte reglerna
Samtliga tre riksdagsledamöter i Karlskrona säger att den nya arvodesregeln infördes utan deras vetskap och Annicka Engblom gillar inte det nya systemet.

– Efter som jag inte närvarat har jag inte gjort mig förtjänt av pengarna, ett rent mötesarvode vore bättre, avslutar Engblom.