Karlshamnsmoderater vill att äldre och yngre ska dela lokaler

Samhället har blivit ålderssegregerat och det förlorar alla på. Det anser moderaterna i Karlshamn, som vill att kommunen undersöker om det är möjligt att samlokalisera barnomsorg och äldreomsorg.

Emanuel Norén som är politiker i nämnden för barn, ungdom och skola, säger att forskning visar att många äldre känner sig socialt isolerade och det leder till depression.

Genom att bygga dagis och äldreboenden på samma ställe skulle äldre och yngre kunna dra nytta av varandra, menar han.

– Vi kommer att lämna en motion om detta och ser fram emot de diskussioner som den kommer att leda till, säger Emanuel Norén.