Sprutbyte för narkomaner kraftigt försenat

3:29 min

Sprutbytesprogrammet som skulle starta i Blekinge vid årsskiftet blir kraftigt försenat.

Syftet är att minska spridningen av dödliga sjukdomar bland missbrukare genom att dela ut rena sprutor.

Men det finns ingen garanti för att verksamheten kommer igång ens till sommaren.

– Garantera kan jag inte göra men jag hoppas och tror, säger Olof Blivik som är verksamhetschef för infektionskliniken.

Minska spridning
Syftet med sprutbytesprogrammet är främst att minska spridningen av dödliga eller livsfarliga sjukdomar som hiv och hepatit B och C genom att de som kommer får byta sina använda sprutor mot rena sprutor.

Mottagningen ska också förmedla kontakt med kvinnokliniken för gravida missbrukare och beroendeenheten. Allt för att visa på alternativ och ge motiv att sluta med missbruket.

Eget väntrum
Och eget väntrum är nödvändigt för att inte blanda ihop sprutbytesverksamheten med infektionsklinikens andra verksamhet.

– Det här är ju en lite känslig verksamhet så det är bra för dem som söker att kunna ha det lite avskilt, ett missbruk är ju något man inte vill skylta med.

– Det är ju så när man söker vård på olika ställen så träffar man ju väldigt mycket människor så de kommer nog att uppskatta det väldigt mycket att ha en egen mottagning med en egen entré, säger Olof Blivik.

Vill komma igång
Och det ska vara lätt att komma till så att ingen tvekar av den anledningen.

Men nu kommer verksamheten inte igång till årsskiftet som beslutet var.

Anledningen är den omfattande om- och tillbyggnaden av Blekingesjukhuset som gjort att ombyggnaden av infektionskliniken får vänta. Vilket Olof Blivik beklagar, eftersom personalen är redo och angelägen att komma igång så fort som möjligt.

– Det är vi absolut, det här är ju en viktig verksamhet för att minska smittspridning. Blodsmittesjukdomar kan ju på sikt ge svåra skador på lever till exempel så visst är det så att varje patient vi kan hjälpa är en vinst, säger Olof Blivik.