Allt fler flyktingar söker skydd i Blekinge

Allt fler människor som söker asyl kommer till Blekinge. Totalt har drygt 28 000 människor sökt asyl i Sverige sedan den 1 juli.

De asylsökande har sedan fördelats över landet, ut till olika asylboenden eller till eget boende för dem som kan ordna det.

I Blekinge har antalet flyktingar ökat med 28 procent sedan 1 juli.

Då fanns 2048 asylsökande i länet och nu 15 september finns 2623 flyktingar i Blekinge.

Det framgår av Dagens Nyheters kartläggning av var i landet de asylsökande hamnat.