Integrationen ska bli bättre inom idrotten

Nu ska integrationsarbetet inom idrotten i länet stärkas. Blekinge Idrottsförbund har anställt en idrottskonsulent med särskilt fokus på integrationsarbetet.

Tanken är att kartlägga det arbete som redan görs och hitta goda exempel och Blekinge Idrottsförbund vill också öppna upp dialoger med andra aktörer och organisationer om integration.