I Karlshamn minskar klyftorna mest i hela Sverige

5:38 min

I Karlshamns arbetsmarknadsregion bosätter sig fler och fler människor från Sverige, och från andra länder på samma ställen. Segregationen har minskat mest i hela landet.

Det här innebär att människor med utländsk bakgrund bosätter sig mer och mer på samma ställen i Karlshamns arbetsmarknadsregion som inhemska personer gör. En förändringen som skett mellan 1990 och 2011.

Under samma period har grannregionerna Karlskrona och Kristianstad gått i helt motsatt utveckling. I hela landet är det bara Linköping fått mer ökning i uppdelning av människor från olika länder.

Det är doktoranden i nationalekonomi Sofia Wixe som kommit fram till detta. Hon berättar att det i statistiken är svårt att veta varför Karlshamnsregionen haft den här stora förändringen.

–Det tror jag man får gräva lite i Karlshamn för att se, har man faktiskt gjort något annorlunda jämfört med exempelvis Karlskrona?

Arbetsmarknadsområdet består förutom Karlshamn av Olofström och Sölvesborg.