Karlshamnsboende ger inspiration åt Japan

1:30 min

Ett tjugotal personer från den japanska stiftelsen Foundation for Senior Citizens Housing var idag på besök på äldreboendet Gustavsborg i Karlshamn för att lära sig om den svenska äldreomsorgen.

Syftet med dagens besök är att lära sig mer om den svenska äldrevården för att sedan kunna förbättra Japans äldreomsorg. Just Karlshamn har man valt för att de har fått bra betyg för sin äldrevård, bland annat från Socialstyrelsens senaste rapport.

– Antalet äldre i Japan har ökat väldigt snabbt dom senaste åren och vi har inte tillräckligt med skattepengar att använda för dom äldre, så vi måste ha ett nytt system, säger Hiroshi Takahashi, ordförande i stiftelsen Foundation for Senior Citizens Housing.

Den japanska delegationen fick först en genomgång av hur äldreomsorgen i Karlshamn är uppbyggd, bland annat att det finns både särskilda boenden med personal men även seniorboenden och trygghetsboenden för personer som inte har lika stort behov av stöd.

Sällskapet fick sedan en rundvandring på äldreboendet där de bland annat fick se skillnaden på de olika boendena. De fick även se Gustavsborgs gemensamma allrum som används vid till exempel födelsedagar och gymnastikrummet som används för att träna upp de äldres balans.