Sölvesborg planerar för stigande havsnivåer

I Sölvesborg ska byggnadsnämnden se över sina riktlinjer när det gäller ny bebyggelse.

Reglerna ska se till att det inte byggs på mark där det finns risk för översvämning på grund av stigande havsnivåer och högre extremflöde i vattendrag.

Vid kustområdet måste man planera in framtida förändringar av havsnivå och högvattenbestånd, skriver Sydöstran.