Felplacerade master dödsfälla för piloter

1:31 min

Felplacerade master och vindkraftverk utgör en livsfara för militära piloter. En undersökning av företaget Metria visar på felaktigheter kring var tredje mast, eller så kallat lufthinder.

Vid en övning för två år sedan var ett Jas Gripen bara mellan 10 och 20 meter från att krocka med en vindmast som inte fanns utmärkt på kartan.

Nära en krasch
Enligt rapporten från Statens Haverikommission var det bara tur att det inte slutade i en allvarlig olycka.

– När vi är nere på 20 meter utan förvarning är det bara en ren tillfällighet att det inte blev en kollision, säger Ange Widholm, utredare på Statens Haverikommission.

Får inte veta
Undersökningar gjorda av företaget Metria visar alltså att placering och höjd på masterna ofta är felaktiga. Men problemetiken stannar inte där.

För även om informationen är korrekt visar Haverikommissionens rapport att informationen inte alltid når ut till piloterna.

Högre höjd
Hos försvaret är man väl medveten om problemet och det har lett till att man inte över på samma sätt som tidigare berättar Robert Persson som är chef på flygsäkerhetsfunktionen på Försvarshögkvarteret.

– Vi uppträder inte på låg höjd på samma sätt som vi gjorde tidigare.