Ronneby kommun öppnar för dialog med PFAS-förening

Det kommunala bolaget Ronneby Miljö och teknik är villiga att diskutera PFAS-föreningen i Kallinge om de krav som föreningen ställt på kommunen. 

Enligt Hans Nilsson, vd på Ronneby Miljö och teknik öppnar de för en dialog med PFAS-föreningen. Men han vill i nuläget inte kommentera föreningens krav på ekonomisk ersättning.

– Jag har bara hunnit skumma igenom skrivelsen och det är för tidigt att kommentera kraven nu, säger Hans Nilsson.

PFAs-föreningen har skickat en skrivelse till det kommunala bolaget för att ta reda på hur de ser på sitt ansvar för att ha levererat giftigt vatten till Kallingeborna.

De har också ställt en del krav på ekonomisk ersättning.