Höjd terrorhotnivå - Blekingepolisen stärker beredskapen

Sverige har höjt sin terrorhotnivå från tre till nivå fyra på en femgradig skala. Enligt skalan innebär det att hotbilden mot Sverige bedöms vara hög.

Beslutet att höja nivån fattades av Säpo tidigare idag, detta på grund av vad man kallar "konkret information". Därmed höjer Sverige sin beredskap.

Även polisen i Blekinge höjer beredskapen, berättar vakthavande befäl Malin Pernborn på Blekingepolisen.

– Detta gäller i hela landet. För Polisens del innebär det här att vi ska skärpa uppmärksamheten, säger hon.