Störningar i Pågatågstrafiken mot Karlshamn

På grund av tekniska kontroller är vissa Pågatåg inställda under fredagen.

De sträckor som främst berörs är:

Hässleholm-Markaryd - buss ersätter via mellanstationer. 
Kristianstad-Karlshamn - hänvisning till Öresundståg som gör extra uppehåll i Fjälkinge.

Orsaken till störningen är akut fordonsbrist och Skånetrafiken skriver att du som reser bör vara ute i god tid för att undvika förseningar.