Utredningar om barn som far illa hinns inte med

2:54 min

Många kommuner hinner inte slutföra alla utredningar om barn som far illa inom de lagstadgade fyra månaderna, bland annat Ronneby.

När kommunen får veta att ett barn far illa ska det utredas snabbt och utredningen ska vara klar inom fyra månader.

Men i många av landets kommuner tar det längre tid, bland annat i Ronneby. Det visar Barnbarometern som organisationen Maskrosbarn och Humana presenterar idag.

Bättre i dag
När undersökningen gjordes i våras tog mellan 11 och 20 procent av utredningarna i Ronneby mer än fyra månader att slutföra. Men det ser bättre ut i dag, säger Göran Fridh som är chef för Myndighetskontoret på Socialkontoret i Ronneby

– I nuläget är det inte så många utredningar som släpar. I dagsläget har vi ett 20-tal utredningar som vi inte hinner med inom fyra månader.

Lagstadgad tid
I dag handlar det om cirka 15 procent av utredningarna som inte är klara inom lagstadgad tid. Och det största problemet är brist på personal:

– Det är inte brist på pengar utan svårighet att hitta personal som kan jobba med det här.

Och först nästa år tror Göran Fridh att det ser bättre ut:

– Om vi lyckas rekrytera folk till de nya tjänsterna och det inte händer något dramatiskt med inflödet av nya ärenden så kommer vi att hitta en balans i början av nästa år. Det är min bedömning just nu.

För en tid sedan slog socialförvaltningen i Ronneby larm om att man inte följer lagen när det handlar om att ta hand om ensamkommande flyktingbarn men det har inte påverkat de andra barnutredningarna. När uppgifterna till Barnbarometern lämnades i våras fanns inte så många ensamkommande flyktingbarn i Ronneby.