Direktrapporteringen från rättegångens första dag

Här kan du läsa direktrapporteringen i efterhand från första dagen i rättegången om guldrånet i Kungsmarken. 

Kristina Linde: Rättegången är lite försenad. Den beräknas börja kl 8.45 istället.

08:34, 10 March 2016

Kristina Linde: Det första som kommer presenteras är åtalet mot en av de som är misstänka för Kristianstadrånet som skedde några dagar efter Kungsmarksrånet.

08:35, 10 March 2016

Kristina Linde: Två av de misstänkta i Kungsmarksrånet är alltså även åtalade för rånet i Kristianstad som ska ha gått till på ett liknande sätt.

08:40, 10 March 2016

Kristina Linde: Då är det igång.

08:43, 10 March 2016

Kristina Linde: Denna delen av rättegången sker via videolänk till Kristianstad.

08:43, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagare är Ulrika Grenefors.

08:44, 10 March 2016

Kristina Linde: Hon yrkar ansvar för grovt rån. Hon räknar upp alla saker som ska ha stulits i rånet hos ett par i Färslöv i Kristianstad.

08:45, 10 March 2016

Kristina Linde: Den åtalade och två andra ska ha varit maskerade och hotat och bundit paret, samt stängt in dem i en garderob. "De har uppvisat synnerlig råhet", säger Ulrika Gredefors.

08:46, 10 March 2016

Kristina Linde: Den åtalade, som vi ser via videolänk lyssnar på yrkandet utan att visa några känslor.

08:47, 10 March 2016

Kristina Linde: Mannens advokat berättar nu att han nekar till brottet.

08:49, 10 March 2016

Kristina Linde: Då är den här delen av rättegången slut. Strax ska det handla om rånet i Kungsmarken.

08:51, 10 March 2016

Kristina Linde: Nu börjar nästa del i rättegången. De fyra åtalade männen har just kommit in i salen.

09:16, 10 March 2016

Kristina Linde: En tolk översätter allt som sägs.

09:16, 10 March 2016

Kristina Linde: Planen för i dag är att åklagaren ska gå ineom sina yrkanden samt att flera av de drabbade ska höras.

09:17, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagare Ulrika Grenefors börjar presentera åtalet.

09:21, 10 March 2016

Kristina Linde: Det var alltså sent på kvällen den 5 november som tre av de åtalade ska ha trängt sig in i en lägenhet där tio personer befann sig.Den fjärde ska ha gett dem nyckel. Enligt åtalet var de beväpnade med både kniv och pistol.

09:23, 10 March 2016

Kristina Linde: "De har hotat målsägandena med kniv och pistol och bundit flera av dem kring handlederna med silvertejp och täckt över deras munnar", fortsätter åklagaren.

09:23, 10 March 2016

Kristina Linde: "En av dem har riktat en kniv mot halsen på ett spädbarn".

09:24, 10 March 2016

Kristina Linde: "Efter att ha lämnat lägenheten har de blivit upphämtade av den fjärde personern."

09:24, 10 March 2016

Kristina Linde: "De visade synnerlig råhet och rånet bör betraktas som grovt".

09:25, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagaren berättar också att en rulle med silvertejp och en pistol har beslagtagits från två av de åtalade.

09:27, 10 March 2016

Kristina Linde: Nu får de åtalade bemöta.

09:28, 10 March 2016

Kristina Linde: Två av dem nekar.

09:29, 10 March 2016

Kristina Linde: En erkänner rån av normalgraden och en erkänner att han befunnit sig på platsen tillsammans med andra. Samme person medger ansvar för grov stöld.

09:29, 10 March 2016

Kristina Linde: Nu är det målsägarbiträde Karin Åkesson Rehnholm, som företrädar de drabbade. Hon går igenom de skadeståndsbelopp som de yrkar på.

09:31, 10 March 2016

Kristina Linde: Flera av de målägande är barn. Det yngsta föddes 2015.

09:32, 10 March 2016

Kristina Linde: Sammanlagt är det tio målsägande.

09:33, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagaren yrkar på att två av de åtalade ska utvisas.

09:36, 10 March 2016

Kristina Linde: Nu ska åklagaren gå igenom fallet mer i detalj. Hon visar en karta på en storbildsskärm och berättar vilka som fanns i lägenheten vid rånet.

09:37, 10 March 2016

Kristina Linde: Det var sju vuxna och tre barn.

09:38, 10 March 2016

Kristina Linde: Polisen fick den kvällen ett samtal från en granne som längre fram ska höras som vittne. Grannen berättar att det skett ett rån.

09:40, 10 March 2016

Kristina Linde: Senare under kvällen får polisen fler uppgifter av de drabbade om vad som hänt.

09:41, 10 March 2016

Kristina Linde: Dagen efter kommer uppgifterna om att en av de åtalade skaha haft tillgång till nycklar till lägenheten som han inte lämnat ifrån sig.

09:43, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagaren visar bilder på lägenhetsdörren. "Det finns inga skador som visar att den har blivit uppbruten", säger åklagaren.

09:44, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagaraen fortsätter visa bilder från inifrån lägenheten, där saker spritts ut på golvet. Flera garderober har tömts på sitt innehåll.

09:45, 10 March 2016

Kristina Linde: Det kommer bilder på bitar av silvertejp som hittats på flera platser i lägenheten.

09:45, 10 March 2016

Kristina Linde: Sakerna som stals var kontanter, telefoner, i-pad, smycken, väskor och en jacka, berättar åklagaren.

09:47, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagaren visar bilder på de skador som en av de drabbade kvinnorna fått. Det är stora blåmärken på händer och armar.

09:49, 10 March 2016

Kristina Linde: Enligt rättsmedicinalverkat ska dessa skador ha uppkommit genom "trubbigt våld" och "fasthållning".

09:51, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagaren visar beslagsprotokollen. Flera smycken har hittats hemma hos en av de åtalade.

09:54, 10 March 2016

Kristina Linde: En av de drabbade har ritat teckningar på de smycken som stals och de liknar de smycken som beslagstogs.

09:55, 10 March 2016

Kristina Linde: Nu visar åklagaren bild på den bil som förekommer i utredningen. I bilen hittades ett sim-kort som innehöll en kontaktlista. Där finns flera nummer till personer som kan knytas till händelsen.

09:58, 10 March 2016

Kristina Linde: Nu visar åklagaren bild på den bil som förekommer i utredningen. I bilen hittades ett sim-kort som innehöll en kontaktlista. Där finns flera nummer till personer som kan knytas till händelsen.

09:58, 10 March 2016

Kristina Linde: I bilen fanns också en av de åtalades körkort.

09:59, 10 March 2016

Kristina Linde: Den är samma person som först frihetsberövades.

10:01, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagaren går vidare i sin sakframställan. Vid en husrannsakan hos en annan av de åtalade, boende i Kristianstad, hitttade man en pistol.

10:04, 10 March 2016

Kristina Linde: Det är en så kallad kolsyrepistol, avsedd att laddas med rundkulor i kaliber 6 mm.

10:05, 10 March 2016

Kristina Linde: Men vapnet betraktas som obrukbart eftersom flera delar i det saknas.

10:06, 10 March 2016

Kristina Linde: Det fanns tejp lindat kring kolven. På den tejpen finns avtryck som enligt åklagaren kan knytas till den åtalade.

10:07, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagaren ska visa klipp ur två övervakningsfilmerr som de åtalades finns med på.

10:15, 10 March 2016

Kristina Linde: Den första är från en bensinmack i Ronneby, kvälllen den 5 november. Två av de åtalade syns handla i kassan.

10:16, 10 March 2016

Kristina Linde: Den andra är från en mack i Kristianstad på natten nästa dygn, alltså efter rånet ska ha begåtts.

10:16, 10 March 2016

Kristina Linde: Det handlar nu om de olika mobiltelefoner som beslagtagits. Åklagaren går igenom kontakt- och samtalslistorna för att visa hur de använts i samband med rånet.

10:19, 10 March 2016

Kristina Linde: De åtalade som alla sitter bredvid sina respektive försvarare lyssnar på åklagaren utan att visa några direkta reaktioner.

10:20, 10 March 2016

Kristina Linde: Nu blir det 25 minuters paus.

10:21, 10 March 2016

Kristina Linde: Nu fortsätter förhandlingarna. Planen för dagen är fortsatt sakframställan från åklagaren fram till lunch. Sedan ska tre av de drabbade höras i eftermiddag.

10:56, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagaren fortsätter att berätta om kartläggningen av olika telefoner som de åtalade har använt.

10:57, 10 March 2016

Kristina Linde: Hon visar en tidslinje där de olika samtalen och sms:en är utmarkerade.

10:59, 10 March 2016

Kristina Linde: Runt klockan 23 den 5 november registreras en av "brottstelefonerna" i Kungsmarken.

11:05, 10 March 2016

Kristina Linde: Det är samtal på samtal strax efter klockan 23. Telefonerna befinner sig då i Kungsmarken samt Gullberna.

11:07, 10 March 2016

Kristina Linde: Efter midnatt rör sig en av telefonerna mot Bräkne-Hoby och Sölvesborg.

11:11, 10 March 2016

Kristina Linde: Runt klockan 02 på natten är den i Kristianstad. Det är då som två av de åtalade fångas på en övervakningskamera på en mack.

11:12, 10 March 2016

Kristina Linde: En av de åtalade fick flera sms av anhöriga som undrade var han var den här natten.

11:14, 10 March 2016

Kristina Linde: En ny tidlinje över telefonsamtal presenteras nu, men från det som åklagaren kallar för "rek-dagen", två dagar innan rånet.

11:17, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagaren läser upp sms som skickats mellan de åtalade under "reknatten". "Du mannen, hur går det? Ska jag ge mig av eller vad?" är ett exempel.

11:23, 10 March 2016

Kristina Linde: Nu visar åklagaren en fotokonfrontation med flera bilder på olika män som användes när vittnen skulle peka ut en av de åtalade.

11:35, 10 March 2016

Kristina Linde: Nu visar åklagaren filmer från övervakningskameror på två olika bensinstationer.

11:38, 10 March 2016

Kristina Linde: I en av dem syns alla de fyra åtalade stanna vid en mack, kliva ur bilen, kliva in igen och åka iväg. Filmen är från rånnatten runt kl 02.

11:43, 10 March 2016

Kristina Linde: Nu är åklagarens sakframställan klar. Dags för försvararna.

11:44, 10 March 2016

Kristina Linde: Var och en av försvararna får svara på åklagarens presentation.

11:46, 10 March 2016

Kristina Linde: Björn Lindmar, som företräder en av de åtalade som nekar till rånet berättar att hans huvudman på kvällen den 5 november var hemma i sin lägenhet i Kristianstad.

11:52, 10 March 2016

Kristina Linde: Han berättar att han varit i Karlskrona, men bara under dagen.

11:55, 10 March 2016

Kristina Linde: Gällande telefonregistreringen så påtalar han att en sådan inte knyter en person till platsen. Bara sim-kortet.

11:56, 10 March 2016

Kristina Linde: Nu bryter rådmannen för lunch. Rättegången fortsätter klockan 13. Då ska bland annat flera av offren höras.

11:59, 10 March 2016

Kristina Linde: Nu är förhandlingarna igång igen. Innan offren ska förhöras så är det de åtalades advokater.

13:22, 10 March 2016

Kristina Linde: Advokat Thomas Magnusson berättar om sin huvudmans version av händelserna.

13:26, 10 March 2016

Kristina Linde: Han berättar att han inte har följt med till brottsplatsen och inte deltagit i brottet eller känt till någon plan.

13:28, 10 March 2016

Kristina Linde: Nästa advokat, Lennart Malmgren berättar att hans klient länge har varit skuldsatt och liditav missbruksproblem.

13:29, 10 March 2016

Kristina Linde: Inför resan till Karlskrona blev han upphämtad i Kristianstad i bil. Han misstänkte att det handlade om brott och hade försett sig med vapnet, som dock inte fungerade.

13:31, 10 March 2016

Kristina Linde: Advokaten fortsätter: "Väl på plats medger han att han varit med i lägenheten och även använt sig av pistolen. Men han menar att han försatts i situationen på grund av skuldkrav. Han visste inte att det var ett brott av det här slaget som han gav sig in på. "

13:31, 10 March 2016

Kristina Linde: Den åtalade erkänner som vi tidigare berättat rån, men inte grovt rån, som åklagaren yrkar: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6386852

13:32, 10 March 2016

Kristina Linde: Mannen medger att han satt en pistol mot en persons huvud.

13:33, 10 March 2016

Kristina Linde: Sista advokaten berättar att hennes klient medger att han varit på platsen. Han har dock inte varit medveten om att det skulle handla om rån, utan han trodde det handlade om ett inbrott.

13:34, 10 March 2016

Kristina Linde: "Det var först när de kom fram till bostaden som någon annan satte en kniv i handen på honom och uppmanade honom att fälla ut den."

13:35, 10 March 2016

Kristina Linde: "Min klient blev chockad när han förstod att det var folk hemma i lägenheten. Han har inte hotat någon eller använt kniven. Han uppgift var att hålla vakt"

13:36, 10 March 2016

Kristina Linde: Då är det dags för förhör med målsägandena.

13:37, 10 March 2016

Kristina Linde: De åtalade förs ut ur rättssalen eftersom de målägande vill slippa möta dem ansikte mot ansikte.

13:38, 10 March 2016

Kristina Linde: Den första målsäganden är på plats tillsammans med sitt biträde Karin Åkesson Rehnholm.

14:01, 10 March 2016

Kristina Linde: Det är en av kvinnorna som var i lägenheten under rånet.

14:01, 10 March 2016

Kristina Linde: Kvinnan berättar att hon lånat ut en av lägenhetsnycklarna till en släkting och aldrig fått tillbaka den.

14:08, 10 March 2016

Kristina Linde: Kvällen den 5 november var hon hemma i lägenheten tillsammans med flera släktingar och familjemedlemmar. "Jag hörde att dörren öppnades. Plötsligt såg jag beväpnade personer."

14:08, 10 March 2016

Kristina Linde: "Min släkting frågade dem vilka de var.Då riktade de vapen mot honom och satte något över hans mun.De trampade honom på ryggen."

14:10, 10 March 2016

Kristina Linde: "Sen kom de mot mig och slog mig.De sa till mig att ta fram guld och pengar"

14:12, 10 March 2016

Kristina Linde: "De tog mina smycken, plånbok och väskor. De slog mig över armarna, bröstet och benen och drog mig i håret."

14:15, 10 March 2016

Kristina Linde: Kvinnan fortsätter att berätta vad som hände. "De band flera av mina släktingar och slog dem. Sedan lade de dem på golvet."

14:18, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagaren frågar om detaljer, som var kvinnan förvarade de saker som blev stulna etc.

14:29, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagaren undrar varför kvinnan och hennes man hade så mycket kontanter hemma. "Jag planerade en utlandsresa. När rånet inträffade sköt jag upp den", svarar hon.

14:31, 10 March 2016

Kristina Linde: Nu beskriver kvinnan hur de tre personerna som rånade henne såg ut.

14:33, 10 March 2016

Kristina Linde: "En av dem hade pistol och troligtvis en kniv i handen. Jag tror att de andra också hade kniv. Jag var rädd", säger hon.

14:34, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagaren undrar vilken typ av knivar som rånarna hade.

14:35, 10 March 2016

Kristina Linde: "Ingen kökskniv. En kniv som man använder för att skada någon".

14:36, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagaren undrar om det var en och samma person som slog henne och hotade henne.

14:48, 10 March 2016

Kristina Linde: "Det var två av dem som gjorde det" svarar hon.

14:49, 10 March 2016

Kristina Linde: Åklagaren undrar om kvinnan såg någon annan i lägenheten bli slagen. "Nej", svarar hon.

14:54, 10 March 2016

Kristina Linde: Det pågående förhöret med en av lägenhetsinnehavaren blir det sista för i dag. Planen var att hinna med flera, men så blir det inte.

15:07, 10 March 2016

Kristina Linde: "Vad sa rånarna till dig?" undrar åklagaren.

15:12, 10 March 2016

Kristina Linde: "De riktade knivar mot mig och sa att om jag inte gav dem pengar och smycken som skulle de skära mig om jag inte lydde", berättar kvinnan.

15:12, 10 March 2016

Kristina Linde: Nu frågar kvinnans målsägarbiträde hur slagen som hon fick motta kändes.

15:16, 10 March 2016

Kristina Linde: "När man är mycket rädd så tänker man inte efter. Men jag hade ont i hårfästet, händerna och i bröstet länge efteråt" berättar hon.

15:17, 10 March 2016

Kristina Linde: "Jag mådde mycket dåligt psykiskt efteråt. Jag fick söka hjälp hos en kurator".

15:18, 10 March 2016

Kristina Linde: Nu avslutas vår direktrapportering för idag. Rättegången fortsätter imorgon. Då blir det fler förhör med målsägande. Tack för att ni läst.

15:22, 10 March 2016

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista