Skrev vårdavtal för miljoner utan befogenhet

3:49 min

Karlskrona kommun har låtit en sektionschef sköta en affär med ett privat vårdbolag som innebär att personen godkänt tjänster för över 88 miljoner kronor utan att hen hade befogenhet till det.

Det hela handlar om Karlskrona kommuns avtal med Västersjön integration som driver HVB-hem.

De fick i uppdrag att ta fram 86 boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och avtalet gäller från slutet av 2015 och ett och ett halvt år framåt.

Saknade befogenhet
Avtalet i sig är inte så märkvärdigt, mer än att hela affären sköttes av en sektionschef inom socialförvaltningen som inte hade befogenhet att köpa tjänster för de belopp det handlar om.

Jesper Björnsson var tillförordnad förvaltningschef för socialförvaltningen i Karlskrona när avtalen skrevs. Han säger att det har skötts fel och att affären borde ha gått via socialnämnden för ett ställningstagande. Men så blev det inte. 

– Det har inte blivit rätt och det får jag ta på mig, säger Björnsson.

Speciellt läge
Förklaringen är att det var en väldigt speciell situation när det kom så många barn under så kort tid och att det krävde att förvaltningen jobbade effektivt.

– Det är ingen tjänsteperson som har agerat på eget bevåg, enligt Jesper Björnsson.

Socialchefen Anette Gladher jobbade under den här tiden tillfälligt med kommunens samordningsansvar kring de flyktingar som kom hit. 

Hon håller med Jesper Björnsson att det var ett mycket speciellt läge, inte bara i Karlskrona utan i hela landet.

– Ett allvarligt läge och en extraordinär situation kräver handlingskraft, säger hon.