Ännu möjligt att söka ersättning

Sydkraft har ännu inte satt något sista datum för dom som vill ansöka om avbrottsersättning efter stormen i januari.

Den 8 Juli har det gått ett halvår och ett halvår är normalt den tid som Sydkrafts kunder har på sig att söka avbrottsersättning.

Ulf Melin på Sydkraft säger att sista ansökningsdatum är flytande eftersom orkanen var en sån speciell händelse.

Hitills har 200 000 miljoner betalats ut från Sydkraft till cirka 115 000 berörda hushåll. Ulf Melin räknar med att det kommer blir utbetalningar för runt 30-40 miljoner till.