Överväger att polisanmäla Karlskrona kommun

Sverigedemokraterna överväger att polisanmäla Karlskrona kommun för det avtal om HVB-platser som tecknades förra året.

Avtalet med Västersjöns integration om HVB-platser för ensamkommande barn slöts utan upphandling trots att det var värt 88 miljoner.

Ett avtal som också undertecknades av en tjänsteman som inte fick sluta så dyra avtal.

– Först ska vi lyssna på socialnämndens förklaring. Om vi inte är nöjda med förklaringen så kan det bli så att vi polisanmäler det hela, säger Christopher Larsson, Sverigedemokraternas gruppledare.