Svenska hav får aktionsplan

Naturvårdsverket får nu ett tydligare samordnande ansvar för miljön i våra hav.

Bland annat ska verket så fort som möjligt ta fram en samlad aktionsplan för den svenska havsmiljön. 

Regeringen och samarbetspartierna anser att ansvaret för havsmiljön på de flesta myndigheter mer eller mindre drunknar bland andra frågor, och därför behövs någon som tar ett tydligt övergripande ansvar.  

Det man ska titta på är hur utsläppen av läkemedelsrester och andra skadliga utsläpp i kommunalt avloppsvatten ska kunna minskas, och hur reningsverken ska ta hand om de ämnen som ändå når dit. 

Verket ska också tillsammans med Fiskeriverket undersöka hur dioxin- och PCB-halterna i havet påverkar andra ekosystem. Ett annat uppdrag är att undersöka de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att på olika sätt restaurera den redan skadade havsmiljön.