Manifestation fick bussarna att stanna

I dag stannade all kollektivtrafik i hela landet i två minuter. Det var fackförbunden kommunal och SEKO som ville göra oss uppmärksamma på det våld som är vardag för all personal inom kollektivtrafiken.

I två minuter skulle kollektivtrafiken stå stilla i protest mot våld och hot som bussförarna utsätts för allt oftare.  

Busschauffören Sven-Erik Arvidsson delade stället ut flygblad med krav på säkrare kollektivtrafik till passagerarna.  

Fackförbunden kräver en tryggare kollektivtrafik för både förare och passagerare genom bland annat kameraövervakning, mer synlig personal och en säkrare hantering av kontanter på bussarna. 

Och att våld på jobbet inte är någon unik företeelse utan är en del i vardagen för bussförarna kan Sven-Erik Arvidsson intyga.