Upprörda känslor i orienteringsklubben efter ny brand

4:44 min

Material för stora värden förstördes när orienteringsklubben OK Vilse i Olofströms förrådsbyggnad under natten totalförstördes vid en ny misstänkt anlagd brand. 

Det var en större förrådsbyggnad med snöskoter, gräsklippare och verktyg som tillhörde klubben som brann ner till grunden.

– Sorg och ilska. Så beskriver Kerstin Tjernlund, vice ordförande i orienteringsklubben OK Vilse i Olofström, sina känslor efter nattens brand.

– Allt är ju utbrunnet och det är bara stengrunden kvar.

Bland annat förstördes klubbens utrustning för att spåra på vintern och nu är det oklart om hur det blir med skidspår till vintern. 

OK Vilse kommer trots branden kunna fortsätta med sin orienteringsverksamhet och om några veckor ska klubben till exempel vara med och anordna SM.