Karlskrona Kommun får bakläxa

Karlskrona kommun får bakläxa av Länsstyrelsen. Det är en ombyggnad av byggnadsminnet Båtsmanskasernen på Stumholmen som gjorts felaktigt.

Det var vid en tillsyn som länsstyrelsen upptäckte att bottenplanets sal byggts om, men kommunen hade inte följt lagen om kulturminnen.

Länsstyrelsen anser att upplevelsen av byggnaden och det kulturhistoriska värdet har förvanskats av ombyggnaden.

Länsstyrelsen kräver nu att Karlskrona kommun återställer salen i Båtsmanskasernen senast den 16 september 2005.