Trögt för svenska ekoäpplen i butikerna

Det är dåligt med svenska ekoäpplen i matbutikerna. Hos Ica, Coop och Axfood är bara mellan 9 och 14 procent av alla sålda äpplen ekologiskt odlade och runt 98 procent av de ekoäpplen som finns är importerade.

Det som talar för det svenska ekoäpplet är den stora efterfrågan. Och trots att marknadsandelen än så länge är minimal, så växer antalet svenska ekologiska äppelodlare.

– Jag tycker att det är jättespännande, det är en superutmaning. Man måste vara steget före hela tiden, säger Märta Johansson, som tillsammans med maken Kalle odlar ekologiskt i Ramdala i östra Blekinge.

Väntetid och tillstånd

Leveranstiden för nya trädplantor är två år och sedan tar det ytterligare fem år innan träden ger full skörd. Den långa startsträckan kan vara en av förklaringarna till att det än så länge finns så få ekologiska äppelodlare i Sverige. Det är dessutom dyrare att anställa i Sverige än i konkurrentländerna och i ekoodlingen är det människohänder som ska till i stället för besprutning.

Tillståndsprocessen för de oförargliga preparat som ekoodlarna använder är ett annat område där svenska odlare jobbar i motvind. Trots att det handlar om till exempel såpa, ekologisk rapsolja och bakpulver krävs samma procedur som för konventionella odlare. Det är dyrt och tar tid.

Här missgynnas svenska odlare av EU:s zonindelning - ekologiska preparat som är godkända i andra delar av EU, där de stora ekokonkurrenterna finns, kräver separat godkännande i den norra zonen, där Sverige ingår.

Eko är bäst

Men vilket är då bäst för miljön, ett konventionellt odlat äpple från Sverige eller ett ekoäpple från Italien eller Chile?

– Det ekologiska är bäst, oavsett ursprung, anser Emelie Hansson, sakkunnig hos Naturskyddsföreningen. Transportsträckan är inte avgörande för matens klimatpåverkan. Och det är en viktig signal till svenska odlare om kunderna prioriterar ekologiskt, resonerar hon.

– Men just nu under hösten måste vi ta hand om äpplena i svenska trägårdar, som tyvärr ofta ruttnar bort.