Stor risk för skogsbrand

Det råder stor risk för skogsbrand i Blekinge. Brandrisken beror på att det är mycket torrt i markerna och att det ligger kvar mycket ris och och träd från stormen Gudrun som nu torkat och blivit lättantännligt.

Det här säger brandingenjör Johan Nordström till BLT.

I hela länet råder just nu eldningsförbud.