Förbud mot två fångar i samma cell

Efter en dom i Miljööverdomstolen kommer dubbel-beläggning i gamla häktesceller att förbjudas. Förbudet träder i kraft vid årsskiftet och välkomnas av ledningen för häktet i Karlskrona.

Enligt Marianne Bengtsson, tillförordnad kriminalvårdschef i Karlskrona säger att det har förekommit dubbelbeläggning på häktet i Karlskrona men dock inte i dagsläget.

Från årsskiftet kommer det att vara förbjudet att ha två intagna i celler på sju kvadratmeter, vilket är standardmåttet på celler i gamla häkten.

Det är efter en dom miljööverdomstolen som förbudet träder i kraft och Marianne Bengtsson tycker alltså det är bra att dubbelbeläggningen kommer att förbjudas.

På häktet i Karlskrona där det finns 23 platser och det för närvarande är fullbelagt är problemet med dubbelbeläggning begränsat.

Om det framöver skulle tillkomma ytterligare personer som häktas så finns det enligt Marianne Bengtsson olika sätt att lösa det för att undvika dubbelbeläggning.