Lättast att komma in på teater

Fler än var åttonde av eleverna som sökt till gymnasiet i Karlskrona kommun har kommit in på sitt förstahandsval.

Samhällsvetenskapligaprogrammet med internationell inriktning är det program som är svårast att komma in på.

Lättast att komma in på är estetiskaprogrammets teaterinriktning.