Barn lär sig om brandsäkerhet

Räddningstjänsten Östra Blekinge har hjälpt till att ta fram ett internetspel för barn som handlar om brandsäkerhet.

Det är i sambarbete med studenter från studenter från Hyper Island School of New Media som spelet har vuxit fram.

Meningen är att få barn att lära sig mer om brandsäkerhet, och hur de ska handskas med bränder.

Enligt brandingenjör Johan Nordström är det här ett roligare sätt att skaffa sig kunskap om säkerhet i samband med eld.