Markant minskning av tullbeslag

Tullen i Blekinge gör allt färre beslag av narkotika och dopningsmedel.

Hittills i år har bara två beslag gjorts och jämfört med motsvarande period ifjol är det en markant minskning.

– Antalet beslag varierar över tid och vårt arbetssätt är inriktat på att försöka komma åt de stora sändningarna av smuggelgods, vilket kan påverka resultatet i det korta perspektivet, säger Rodger Andersson, chef för tullverkets godskontroll.

Ny organisation
För drygt ett år sedan, 1 juli 2004, sjösatte tullverket en ny organisation som skulle effektiversa verksamheten.

Sammanlagt 365 tjänster inom tullverket plockades bort och i Blekinge bantades personalstyrkan med närmare 40 tjänster.

Oklart om det finns ett samband
Enligt ledningen för tullen har dock inte personalminskningen någon koppling till de minskade beslagen.

– Jag har svårt att se att det skulle finnas något samband mellan de färre gjorda beslagen och vår nya organisation. Jag är överygad om att vårt nya sätt att arbeta kommer att vara effektivt i ett längre perspektiv, säger Rodger Andersson.