Ny färjelinje i höst

Scandlines färja från Karlshamn kommer att få en ny destination.

Från och med den 1 oktober i år kommer färjan byta hamn från Liepaja till Ventspils i Lettland.

Scandlines hoppas på så sätt kunna underlätta vidaretransporterna till framförallt Ryssland.