27 miljoner i telefonkostnader ska sparas

Det är Landstinget Blekinge som tillsammans Blekinge Tekniska Högskola, Länsstyrelsen Blekinge och länets alla fem kommuner som för första gången har genomfört en gemensam upphandling av sin telefonitrafik.

Lars Krona, samordningsansvarig för upphandlingsprojektet säger att man under tre års tid kommer att spara skattebetalarna 27 miljoner kronor med den nya upphandlingen.

Totalt påverkas 10.500 fasta och 3000 mobila anknytningar av avtalet.