Våld i hemmet ökar under sommaren

Antalet kvinnnor som tar kontakt med kvinnojouren ökar under sommaren. Främst är det kvinnor som utsätts för ett allt grövre våld av sina män som söker hjälp. Å så sent som i går häktades en polis i länet för att ha misshandlat sin fru.

Många kvinnor utsätts för både psykisk och fysisk misshandel av sina män.

Det kan vara allt från att bli kallads hora till att få örfilar, bli slängd ner för trappor, dragen i håret och sparkad på.

Och det är just det grova våldet som får kvinnorna att söka hjälp, menar Mia Johnson på Kvinnojouren.

- När våldet vid ett tillfälle blivit påtaglit grövre än det brukar vara det är då kvinnorna kontakter oss, säger Mia Johnson.

Ofta är det just under sommaren det händer, enligt kvinnojourerna.

Reporter Petra Sapic.

petra.sapic@se.se