Längre elavbrott när Sydkraft omprioriterar

Det kommer att ta längre tid att få tillbaka elen vid nya strömavbrott. Anledningen är att Sydkraft nu ändrar arbetssätt för upptäcka ledningar som riskerar att orsaka skogsbränder. Flera skogsbränder har börjat när träd fallit ner över elledningar, bland annat den i Hamneda i Småland mångdags.

Lennart Ernstsson, SR Kronoberg

lennart.ernstsson@sr.se