Dyr olja kan ge högre hyror

Pris på olja har nått rekordnivåer - dagspriset på en kubikmeter olja är 9 400 kronor. Består det höga oljepriset kommer hyrorna på vissa håll att påverkas.

Oljan är en tung utgift för många villaägare i dag men även hyresgäster lär få märka av de höga oljepriserna.

På Sölvesborgshem används fortfarande en del olja, bland annat värms några fastigheter helt upp med olja och den används också som spetsvärme när andra värmekällor inte räcker till.

Att oljepriset är högt nu på sommaren påverkar inte så mycket men om det höga oljepriset består kommer det självklart att synas på hyrorna framöver, det säger Roger Sonestad, VDpå Sölvesborgshem.

I Olofströmhus , Karlskronahem och Ronnebyhus används framförallt fjärrvärme till uppvärmning men en del fastigheter värms fortfarande upp med olja.

Roland Wallgren, VD på Ronnebyhus, säger att även om det inte är så mycket olja som används så kommer hyrorna att påverkas om det höga oljepriset består.

Karlshamnsbostäder däremot använder enbart fjärrvärme.

Bara de senaste månaderna har priset på en kubikmeter olja stigit med omkring 500 kronor. På ett år har priset ökat med 1 600 kronor.

Ökningen beror på skattehöjningen vid årsskiftet och nu den senaste tiden även på det höga världsmarknadspriset och den svenska kronans svaga ställning gentemot dollarn.

Ingrid Hildingsson
ingrid.hildingsson@sr.se