Premier för skogsskador väntas öka

Försäkringspremierna för skogsskador har ökat kraftigt. Det skriver lantbrukstidningen ATL.

Sockenbolagen har redan höjt premien med 50 procent men det är en höjning som inte kommer att räcka tror bolagets VD.

Anledningen är att de återförsäkringsgivare i Europa som försäkrar de svenska försäkringsbolagen vill öka sina premiekostnader med 100 procent.

Därför anser de svenska bolagen att de måste höja sina premier för skogsägarna.