Robotbåtarna går i pension

Idag går Svenska Flottans sista robotbåtar i pension. Totalt har 12 fartyg varit i tjänst, och idag tas de sista robotbåtarna, HMS Norrköping och HMS Ystad ur tjänst.

Fartygsklassen som utgjorde kärnan i sjöförsvaret under kalla kriget har funnits i tjänst sedan 1966, och kommer nu att ersättas med korvetter av Visby-klass.