Orgelpedagog ska inspirera

Bristen på kyrkomusiker kommer att bli akut inom några år i Blekinge och Småland. Intresset för att utbilda sig är inte tillräckligt stort för att täcka behovet.

Därför satsar både Lunds och Växjö stift på olika lösningar för att få fler att utbilda sig. Lunds stift anordnar en ettårig orgelkurs för att inspirera, och Växjö stift har anställt en orgelpedagog.

Enligt Patrik Sassersson, musikkonsulent på Växjö stift, är en av anledningarna till att allt färre söker sig till kantors- och organistutbildningarna, att många församlingar har dragit in kyrkomusikernas undervisningstimmar för barn och ungdomar.

Därför blir orgelpedagogens viktigaste uppgift att sätta press på församlingarna att öka antalet undervisningstimmar.