Bidragsfusket ska kartläggas

Löpande kommer nu kontroller att göras av slumpmässigt utvalda personer som fått pengar från försäkringskassan.

Hittills har Försäkringskassan främst undersökt fall där man vid handläggningen innan utbetalning stött på oklarheter eller då man fått tips och man kontrollerat i efterhand.

– Syftet med den utökade kontrollen är att få en bild över hur stort fusket egentligen är, säger Rolf Lindberg chef på försäkringskassan i Blekinge.

Den omfattande kontrollen omfattar de tio viktigaste försäkringarna, bland andra föräldrapenning, bostadsbidrag, bostadstillägg, sjukpenning och sjukersättning.