Marinen efterlyser bättre samarbete vid olyckor

Det måste till ett bättre samarbete mellan marinen och bland annat kustbevakningen och räddningstjänsten vid större olyckor. Det visade sig vid dödsolyckan på den litauiska fiskebåten för två veckor sen.

Det var efter att de döda och skadade tagits omhand som det fanns önskemål om att lägga fiskebåten i örlogshamnen för att slippa media och allmänhet, men fartyget nekades förtöjningsplatsen i örlogshamnen.

Marcus Grönblad förklarar att vid en olycka har en räddningsledare rätt enligt lag att få tillträde till exempelvis militärt område och så här i efterhand anser han att marinen nog skulle ha tagit emot det litauiska fartyget.

Ingrid Hildingsson

ingrid.hildingsson@sr.se