Militärlivet lockar ungdomar till läger

Ett 100-tal ungdomar deltar nu i Sjövärnskårens årliga sommarläger utanför Blekingeskusten. Under de tre veckor som lägret pågår har de sin bas på ön Kungsholmen i Karlskrona skärgård.

Under sommarkursen får de bland annat lära sig mera om segling och det marina militärlivet. Men huvudsaken är enligt Fenrik Andreas Nilsson att eleverna får en bra utbildning i båtvett och hur man klarar sig till sjöss.