Minskat koldioxidutsläpp med 86.000 ton

Fjärrvärmen i Blekinge har minskat utsläppen av växthusgasen koldioxid med 86.000 ton om året, om man jämför siffrorna från 2003 med år 1994.

Det framgår av ny statistik från branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Beräkningen är gjord med tanken att fjärrvärmen ersätter oljevärme.

Minskningen motsvarar ett normalutsläpp från ca 30.000 personbilar.

Fjärrvärmen svarar idag för omkring hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.